Storm sover med under sengen

Betingelsesløs kærlighed